Při procházení modulem motivace se seznámíte a pochopíte, jak funguje motivace v životě lidí, jak jsme puzeni k cíleným činnostem a proč nám něco jde a něco jiného nikoliv, přestože obě činnosti umíme dobře.

V modulu motivace jsou pro vás připravené informace o fungování sil, které nás pudí k cíleným činnostem. Seznámíte se zde s vybranými motivačními teoriemi, které nejen pomáhají objasnit, jak taková vnitřní motivace funguje, ale ukazují cestu, jak můžeme na ostatní působit.

Naše vnitřní motivace se setkává s okolními vlivy respektive s chováním druhých lidí, které na nás má výrazný vliv. Proto je jedna z částí věnovaná stylům vedení a ukazuje, jaký styl vedení se stává v určitých situacích motivačním, nebo naopak může vyvolat nespokojenost či dokonce demotivovat. Seznámíte se zde s různými pohledy na vedení lidí a na základě těchto informací budete schopni rozhodnout, jak přizpůsobit své chování v podobných situacích.

A protože máme často potřebu ovlivňovat chování druhých lidí, je poslední část modulu věnovaná zpětné vazbě. Zpětné vazbě jako komunikačnímu motivačnímu nástroji, který nám může pomoci při cílem působení na druhé. Pamatujte, že změnit chování člověka můžeme pouze u jednoho jediného, a to u sebe. Chování jiného člověka změnit nemůžeme, není to v našich silách, ale můžeme se chovat tak, abychom ovlivnili druhého, který své chování změnit může.