I když budete mít skvělý či dokonce geniální nápad, pokud jej nebudete umět vysvětlit, ostatní pro něj nadchnou, nebo je alespoň přesvědčit, že stojí za to se nad ním zamyslet, stane se takový nápad zbytečným.

V modulu komunikace se dozvíte, jak lidé komunikují a proč. Kde v komunikaci děláme chyby a jak se jich vyvarovat. Seznámíte se se základními jednoduchými pohledy na předávání informací - komunikační proces, s praktickými návody jak naslouchat a jak efektivně hovořit s druhými.

Kromě obecných komunikačních základů si budete moci osvojit rétorické dovednosti, tedy řemeslnou stránku komunikačního procesu, které bravurně ovládají charismatičtí politici, lídři herci a ve společnosti oblíbení lidé. Umění pracovat s hlasem a se slovy mimo jiné výrazně zvyšuje zdravou sebedůvěru.

V neposlední řadě se dozvíte jak (se) připravit poutavou prezentaci či přednášku. Jak takové veřejné představení připravit a zvládnout ke spokojenosti vlastní i posluchačů. Jak s posluchači pracovat a dosáhnout stanoveného cíle.